Wat je moet weten over de plaats van kerkgenootschappen in de Nederlandse rechtsorde

De rol van de kerk is altijd al groot geweest binnen de rechtsorde en was het zelfs uitsluitend aan haar voorbehouden om de hoogte van de meeste straffen te bepalen. Het hoogtepunt van de invloed van de kerk op de rechtsorde was in de middeleeuwen en was het niet alleen in de rechtsorde, maar nagenoeg alle aspecten van het dagelijks leven dat de kerk haar invloed op had. Geleidelijk aan werd de invloed minder, vooral na de invloed van de Franse Revolutie.

De scheiding tussen Staat en Kerk staat niet expliciet in de wet!
Het klinkt misschien wel wat raar in de oren, maar het is in geen enkel wetsartikel duidelijk aangegeven dat er een scheiding moet zijn tussen de Staat en de Kerk. De basis voor de scheiding van beide machten wordt wel verwezenlijkt door onder andere het recht op godsdienstvrijheid. Een invloedrijke rol van welke godsdienst dan ook op de rechtsorde zou dus in strijd zijn met bovengenoemde vrijheid van godsdienst. Het is echter nog altijd mogelijk voor elke religieuze organisatie om toch haar invloed op het beleid en zo ook de rechtsorde te hebben. Volgens de geldende wetten voor de vrije meningsuiting in Nederland mogen ook politieke partijen met een religieus tintje deelnemen aan de verkiezingen. Eenmaal in het machtscentrum is het dan mogelijk om het uit te voeren beleid enigszins (natuurlijk binnen de geldende wet- en regelgeving) om te buigen volgens de inzichten van de kerk.

Toch heeft de kerk nog invloed op de rechtsorde
Ondanks de slinkende rol van de kerk op de dagelijkse gang van zaken binnen de rechtsorde, zijn er ook wel invloeden waar men niet vaak bij stilstaat, maar wel degelijk hun oorsprong hebben bij de kerk. Zo heb je nog altijd de Zondagswet die van kracht is en volgens welke het verboden is om voor 1 uur in de middag vermakelijkheden voor het publiek open te stellen. Het meest bekend is ook het huwelijk waar een inzegening door een priester alleen niet bij wet erkend is en er voorafgaand verplicht een burgerlijk huwelijk moet worden gesloten. Zo zijn er nog meerdere wetten van kracht die nog altijd een verband hebben tussen de kerk en de Staat. Van een volledige scheiding is er daarom nooit sprake en zal dat zeker nog voor een hele poos zo blijven. Het is daarom ook aangeraden om in het geval van twijfel een advocaat tilburg in te schakelen en er zo zeker van te zijn dat er geen wetten worden overtreden.

De invloed van kerkgenootschappen op de rechtsorde in Nederland is dus door de jaren heen afgenomen, maar niet helemaal verdwenen. Dit bewijzen tal van wetten en zijn deze soms ook bedoeld om de invloed in te perken van de kerk in het dagelijks leven (v.b. wet op godsdienstvrijheid). Een goed advies is daarom ook altijd op zijn plaats om exact te weten waar die invloed ophoudt binnen de rechtsorde.

Wat je moeten weten van de hoogste kerktorens in Nederland

Nederland heeft veel van de imposante bouwwerken waarvan de Dom, kerk of kathedraal,behoort tot één van de highlights van de stad. Je krijgt een overzicht van de hoogste kerktorens in Nederland en wat je moet weten over ze. De grens is gelegd bij 97 m.

De hoogste kerktoren van Nederland
In Utrecht ligt de Domtoren, de hoogste kerktoren van Nederland met 112 meter en 32 centimeter. Je hebt 465 trappen tot aan de top, je kan hier de 14 luidklokken bewonderen die allemaal hun eigen naam hebben. Deze ziijn ook de grootste van Nederland, die hun eigen naam hebben. De grootste klok is genaamd Salvator en de kleinste Adrianus. Jan uit Henegouwen is de eerste architect van de toren. Hij werd achtereenvolgens opgevolgd  door Godijn van Dormael uit Luik en Jan van den Doem.

De grafkelder van het Koninklijk Huis
In Delft heb je de nieuwe kerk. Het is een kerkgebouw met zijn 108,75 meter hoge toren. In Nederland is het na de Domtoren de hoogste kerktoren. In deze kerk is het  graftombe van Willem van Oranje. De grafkamer van het Koninklijk Huis is ook hier. Toen Willem van Oranje in 1584 overleed werd Breda bezet door de Spanjaarden. Men moest daarom opzoek naar een andere kerkhof. Daar zijn verblijf hier in Delft was is besloten zijn rustplaats de Nieuwe Kerk te maken. In het jaar 1623 is een  graftombe geplaats bij het graf.

De 18e eeuw verdwenen kerk
Op twee na is de Onze Lieve Vrouwetoren, een kerktoren in Amersfoort, de hoogste kerktoren in Nederland. Het bouwwerk is 98,33 meter hoog. Het is daarmee één van de meest in het oog lopende monumenten. De toren heeft de bijnaam “Lange Jan”. Nadat de kerk werd overgenomen door de protestanten werd het ook voor andere doelen gebruikt waaronder als laboratorium waar granaten werden gevuld. De kerk ontplofte in 1787 door een explosive in het laboratorium. De kerk raakte zwaar beschadigd en in 1806 is het besluit genomen om de bouwval af te breken. De omtrek van de kerk werd in 1986 in het plaveisel aangegeven na opgravingen en herinrichting van het Lieve Vrouwekerkhof.

Het Rijksmonument
De Rooms-katholieke kerk Sint-Vituskerk die gewijd is aan Sint Vitus heeft een toren van 98 m hoog en is de hoogste neogotische kerktoren van Nederland. Het is gelegen in Hilversum. Deze  kerk stamt uit 1892 en is nu een rijksmonument.

De Prinsenkapel
Een onderdeel van Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda bestaat uit de Prinsenkapel. Dit is het mausoleum van de Nederlandse koninklijke familie, de generatie van Nassau-Dillenburg. Het is het belangerijkste monument van Breda met een toren van 97 meter hoog.

Wil je meer weten over de hoogste kerktorens in Nederland maak dan contact met hovenier Eindhoven.