Wat je moet weten over de plaats van kerkgenootschappen in de Nederlandse rechtsorde

De rol van de kerk is altijd al groot geweest binnen de rechtsorde en was het zelfs uitsluitend aan haar voorbehouden om de hoogte van de meeste straffen te bepalen. Het hoogtepunt van de invloed van de kerk op de rechtsorde was in de middeleeuwen en was het niet alleen in de rechtsorde, maar nagenoeg alle aspecten van het dagelijks leven dat de kerk haar invloed op had. Geleidelijk aan werd de invloed minder, vooral na de invloed van de Franse Revolutie.

De scheiding tussen Staat en Kerk staat niet expliciet in de wet!
Het klinkt misschien wel wat raar in de oren, maar het is in geen enkel wetsartikel duidelijk aangegeven dat er een scheiding moet zijn tussen de Staat en de Kerk. De basis voor de scheiding van beide machten wordt wel verwezenlijkt door onder andere het recht op godsdienstvrijheid. Een invloedrijke rol van welke godsdienst dan ook op de rechtsorde zou dus in strijd zijn met bovengenoemde vrijheid van godsdienst. Het is echter nog altijd mogelijk voor elke religieuze organisatie om toch haar invloed op het beleid en zo ook de rechtsorde te hebben. Volgens de geldende wetten voor de vrije meningsuiting in Nederland mogen ook politieke partijen met een religieus tintje deelnemen aan de verkiezingen. Eenmaal in het machtscentrum is het dan mogelijk om het uit te voeren beleid enigszins (natuurlijk binnen de geldende wet- en regelgeving) om te buigen volgens de inzichten van de kerk.

Toch heeft de kerk nog invloed op de rechtsorde
Ondanks de slinkende rol van de kerk op de dagelijkse gang van zaken binnen de rechtsorde, zijn er ook wel invloeden waar men niet vaak bij stilstaat, maar wel degelijk hun oorsprong hebben bij de kerk. Zo heb je nog altijd de Zondagswet die van kracht is en volgens welke het verboden is om voor 1 uur in de middag vermakelijkheden voor het publiek open te stellen. Het meest bekend is ook het huwelijk waar een inzegening door een priester alleen niet bij wet erkend is en er voorafgaand verplicht een burgerlijk huwelijk moet worden gesloten. Zo zijn er nog meerdere wetten van kracht die nog altijd een verband hebben tussen de kerk en de Staat. Van een volledige scheiding is er daarom nooit sprake en zal dat zeker nog voor een hele poos zo blijven. Het is daarom ook aangeraden om in het geval van twijfel een advocaat tilburg in te schakelen en er zo zeker van te zijn dat er geen wetten worden overtreden.

De invloed van kerkgenootschappen op de rechtsorde in Nederland is dus door de jaren heen afgenomen, maar niet helemaal verdwenen. Dit bewijzen tal van wetten en zijn deze soms ook bedoeld om de invloed in te perken van de kerk in het dagelijks leven (v.b. wet op godsdienstvrijheid). Een goed advies is daarom ook altijd op zijn plaats om exact te weten waar die invloed ophoudt binnen de rechtsorde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *